HlSTORl SUKSESI: Sanije udhëheqë fermën në Kosovë me 450 krere deIe e 120 krerë VlÇA

Gruaja shqiptare është e njohur si një grua që gjithmonë ka qenë e fortë gjatë zhvillimit tonë si popull.

Pronarja e fermës Safete Koprani thotë se kjo fermë do të bëhet qendra e parë e mbarështimit të mështjerrave të linjes gjenetike për majmëri dhe do të jetë burim i vazhdueshëm i racës Limuzinë. për nevojat e fermës së tyre por edhe për fermerët tjerë që merren me majmërinë e viçave.

Plani i kësaj familje është që të rrisin numrin e viçave për majmëri deri në 500 krerë për periudhën prej tri viteve.

Kjo pa dyshim është një storie e një gruaje të suksesëshme me të bërit biznes dhe shEmbullin e saj duhet ndjekur edhe shumë gra e vajza të tjera.

Be the first to comment on "HlSTORl SUKSESI: Sanije udhëheqë fermën në Kosovë me 450 krere deIe e 120 krerë VlÇA"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*