Si është vagjìna juaj e ndryshme nga të tjerat? Nuk janë të njëjta

Va gjinat nuk janë të njëjta. Por si janë të ndryshme? Një faqe interneti Labia Library, tregon një shumëllojshmëri të vagji nave me foto nga kënde të ndryshme, vetëm të na tregojnë se sa shumë lloje ka.

Ja disa gjëra që e bëjnë të veçantë vagji nën tuaj:

Buzët
Një studim i bërë nga Women`s Health i bërë me 168 femra tregoi se buza e majtë është e gjerë mesatarisht 2.1 cm, me një shtrirje prej 0,4 deri në 6,4 cm. E djathta është e mesatare 1,9 cm me një shtrirje prej 0,3 deri në 7,0 cm. Buza e majtë është e gjatë mesatarisht 4 cm me shtrirje prej 1,2 deri në 7,5 cm; e djathta është me mesatare 3,8 me shtrirje prej 0,8 deri në 8,0 cm. D.m.th dy anët kurrë nuk janë simetrike.

Vendosja dhe madhësia e klit orit
Edhe klit ori ka variacione të shumta. Jo vetëm që mund të jetë i vendosur afër apo larg hapjes, por edhe madhësia dallon shumë. Gjerësia e klito rit shtrihet prej 0,2 deri në 2,5 cm me një mesatare prej 0,8 cm. Gjatësia e kli torit ishte mes 0,4 deri në 4,0 cm me një mesatare prej 1,6 cm.

Brendësia
Studimi tregoi se gjatësia mesatare e vagji nës është 9,6 cm me një shtrirje prej 6,5 deri në 12,5 cm. Nëse keni madhësinë e vogël, mos u brengosni pasiqë ajo gjatë sek sit zgjerohet dhe zgjatet.

Ngjyra
Ngjyra mund të jetë gjithçka që ka një ylber, dhe nuk d.t.th se ngjyra e vagji nës duhet të përshtatet me ngjyrë e lëkurës. Disa kanë buzë ngjyrë rozë ndërsa të tjerat kanë ngjyrë kafe, të kuqe apo ngjyrë vjollcë. Ndonjëherë buzët kanë të njëjtën ngjyrë sikurse lëkura, mirëpo shpesh është me ngjyrë më të hapur apo më të errët sikurse buzët në fytyrën tuaj.

Sasia e shkarkimit
Lëngu nga shkarkimi juaj ndryshon përgjatë ciklit, gjë që të gjithë e dini, mirëpo ndryshon nga femra në femër. Woman`s Day raporton se sasia mesatare e shkarkimit tek femrat e moshës së riprodhimit, në periudhë prej 8 orëve nxjerr 1,55 gramë. Disa femra prodhojnë më pak e disa më shumë, dallimet janë plotësisht normale!

Be the first to comment on "Si është vagjìna juaj e ndryshme nga të tjerat? Nuk janë të njëjta"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*